Kun sivustosi näkyvyys ja löydettävyys google.fi:ssä on sinulle tärkeätä

Miten teen sivuston ulkoisen hakukoneoptimoinnnin?

etusivulle.fi
Toimivaa hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi auttaa Googlen etusivulle

Ohjeet sivuston ulkoiseksi optimoimiseksi oikein

”Lue tämä sivu loppuun asti ja opit paljon sivunulkoisesta optimoinnista.”


Sivun ulkoinen hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston ulkopuolelta tulevien linkkien saattamista parhaimpaan mahdolliseen kuntoon, jotta Google löytää ne ja arvostaa näiden linkkien laatua

Miten ulkoa tulevat linkit sivuilleni toimivat hakukoneoptimoinnissa?

Sivuston optimointi Googlen mieleiseksi edellyttää kahdelta osa-alueelta toimivuutta: yhtäältä sivuston sisällä olevien elementtien teknistä toimivuutta ja oikeellisuutta ja toisaalta sivuston ulkopuolella olevien linkkien ja sosiaalisten signaalien hyvyyttä ja relevanssia. Tämä artikkeli käsittelee sivuston-ulkoista optimointi. Jos haluat lukea sivun sisäisestä optimoinnista, klikkaa edeltä.

Hakukoneoptimointitulos

Kuvassa yllä nähtävissä kuinka etusivulle.fi:n tekemä hakukoneoptimointi johti nopeassa tahdissa termin nousemiseen Google.com etusivulle ja sijaluvulle 1. (huomaa logaritminen skaala)

Mitä siis sivuston ulkoinen optimointi oikein on?

Mitä ovat sivuston ulkoiset optimointitoimet ja miksi ne ovat tarpeen?

Yllä jo lyhyesti määriteltiinkin mitä sivustonulkoinen hakukoneoptimointi on, mutta paneudutaan nyt asiaan syvemmin.

Sivustonulkoinen on sanan mukaisesti sellaista mikä on sivustoon nähden ulkoista, ei siis osa itse sivustoa, joka on optimoinnin kohteena. Ulkoisia asioita ovat siten linkit kohti sivustoa. Siis jollain muulla sivustolla sijaitseva linkki sivustoon, jota optimoidaan. Mikä tuo linkki sitten on, onkin laajempi kysymys sillä linkkejä voi olla vaikkapa tekstistä, kuvista, videoista, SOMEsta ja muista lähteistä. Kun tällainen linkki optimoidaan, tarkoitetaan sitä, että linkki järjestetään sellaiseksi, että se parhaiten palvelee sivuston löydettävyyttä. Kyse on siis siitä millainen linkki vastaa parhaiten Googlen näkemystä optimaalisesta linkistä ja mikä linkki siten tuo eniten hyötyä hakukoneoptimointiamme silmalla pitäen.

Sivustonulkoiset optimointitoimet auttavat Googlen etusivulle

Linkittävän sivuston relevanssi

Relevanssi tässä yhteydessä tarkoittaa aihealueen relevanssia, jossa koirankoulutus ja kennelhakemisto ovat aiheellisesti toisilleen relevantteja, mutta parvekelasitusliikkeen sivusto ja matkailuinfosivusto eivät.

Toisin kuin aiemmin, tänä päivänä iso G pitää tärkeänä, että linkin tulee tulla aiheeltaan relevantilta sivustolta. Tällöin korostuu asiantuntevuusaspekti. Google laskee, että on parempi, että joku asiantuntija samalta alalta linkittää sivuusi, kuin että joku ulkopuolinen tekee niin. Mitä relevantinpi ja yhteneväisempi aihealue näiden kahden sivuston välillä on, sitä parempi.

Linkittävän sivuston pagerank

Pagerank on tässä yhteydessä Googlen sisäinen skaala 0–10, jossa 10 on internetin tärkein sivusto ja 0 vähämerkityksisin. On myös olemassa PR n/a, jolloin sivustolla ei ole vielä arviota.

Vaikkakaan Google ei enää ylläpidä PR-tietojaan ainakaan avoimesti, edelleen alan konsensus on sitä mieltä, että korkean pagerank-arvon sivustolta tuleva linkki on parempi kuin matalan PR-arvon sivulta tuleva. Kuitenkaan koska Google ei enää päivitä tätä tietoa, on hyödynnettävä ulkoisia mittareita kertomaan sama asia kuten Majesticin tai Mozin listaukset sivustoille. Yleisohjeena voidaan sanoa, että suositulta ja tunnetulta sivulta saatava linkki on aina hyvälaatuinen tässä mielessä.

Linkittävän sivuston sisältä monia linkkejä?

Onko hyödyksi, jos samalta sivustolta saa useita linkkejä omalle sivustolleen?

Lyhyt ja pitkä vastaus ovat molemmat ei. Ei, siksi, että yksi yhteys ja sen ”link juice” tietyltä sivulta toiselle menee Googlen Pagerank-patentin ohjeiden mukaan suhteessa linkkien lukuun ulos ao lähtösivulta. Ja lähtösivun ”link juice” eli linkkihyvä jakautuu suoraan do-follow linkkien lukumäärän mukaan kuitenkin siten, että yhdelle sivulle ohjautuva linkkihyvä ei kasva vaikka sillä olisi suhteellisesti enemmän osia kokonaislukumäärästä.

Kokonaan eri asia on sitten se, että jos linkkihyvä kierrätetään kolmansien sivujen kautta, jolloin yhdeltä lähdesivulta virtaava linkkihyvä ohjataan ensin yhdelle sivulle ja sieltä sitten linkki johtaa optimoitavalle kohdesivulle. Jos näitä kierrätyssivujen kautta meneviä linkkihyvän ohjaavia linkkejä luodaan useita, on siitä etua optimoinnissa, kunhan lähtösivu on hyvä ja kunhan kauttakulkusivut ovat myös hyviä.